Српско друштво за проучавање земљишта (СДПЗ) је од 28. јануара 2011. године правни следбеник Југословенског друштва за проучавање земљишта (ЈДПЗ) основаног 8. новембра 1953. године у Београду. Члан је Међународне уније наука о земљишту (International Union of Soil Sciences – IUSS) и подржава све њене активности.

Најзначајнији догађај у области науке о земљишту, који је претходио оснивању ЈДПЗ, био је оснивање научног часописа „Земљиште и биљка”.

Први број овог часописа, под насловом „Земљиште и биљка – часопис за педологију, исхрану биља, земљишну микробиологију и ђубрива”, орган научних установа педологије и агрохемије Федеративне Народне Републике Југославије, штампан је августа 1952. године.

Друштво има око 80 чланова. Међу њима су и научни радници из иностранства.

Сваке четири године, СДПЗ одржава Међународни и Национални конгрес науке о земљишту. Између два Конгреса СДПЗ организује симпозијуме, семинаре, курсеве, студијска путовања у земљи и иностранству, предавања из области наука о земљишту.  Председник Друштва је др Бошко Гајић, редовни професор Пољопривредног факултета Универзитета у Београду. Секретар Друштва је др Љубомир Животић, доцент Пољопривредног факултета Универзитета у Београду.

Мисија

Сврха СДПЗ је промовисање свих грана науке о земљишту и њене примене, унапређивање контаката између научника и других особа које се баве проучавањем и применом науке о земљишту; подстицање научних истраживања и даље примене таквих истраживања.

СДПЗ два пута годишње издаје часопис „Земљиште и биљка”, зборнике радова, монографије и књиге из области наука о земљишту.

Организација: комисије и поткомисије

СДПЗ има комисије и поткомисије у следећим областима:

Комисије:

 1. Комисија за физику земљишта,
 2. Комисија за хемију земљишта,
 3. Комисија за биологију земљишта,
 4. Комисија за плодност земљишта,
 5. Комисија за генезу, класификацију и картографију земљишта,
 6. Комисија за технологију земљишта,
 7. Комисија за минералогију земљишта,
 8. Комисија за земљиште и животну средину и
 9. Комисија за примену информационих технологија у проучавању земљишта.

Поткомисије:

 1. Поткомисија за земиљшта наклоњена заслањивању,
 2. Поткомисија за микроморфологију земљишта,
 3. Поткомисија за конзервацију земљишта и вода,
 4. Поткомисија за зоологију земљишта,
 5. Поткомисија за шумска земљишта,
 6. Поткомисија за вредновање земљишног простора,
 7. Поткомисија за поправку земљишта,
 8. Поткомисија за обраду земљишта,
 9. Поткомисија за заштиту земљишта,
 10. Поткомисија за наводњавање и одводњавање земљишта и
 11. Поткомисија за климатологију и хидрологију.

Председници Комисија СДПЗ-а

1. Комисија за физику земљишта

проф. др Александар Ђорђевић, редовни професор Пољопривредног факултета Универзитета у Београду

2. Комисија за хемију земљишта

проф. др Светлана Антић Младеновић, ванредни професор, Пољопривредни факултет Универзитета у Београду

3. Комисија за биологију земљишта

проф. др Симонида Ђурић, ванредни професор Пољопривредног факултета

4. Комисија за плодност земљишта

др Владо Личина, редовни професор, Пољопривредни факултет Универзитета у Београду

5. Комисија за генезу, класификацију и картографију земљишта

др Весна Мрвић, виши научни сарадник, Институт за земљиште Београду

6. Комисија за технологију земљишта

др Срђан Шеремешић, доцент, Пољопривредног факултета Универзитета у Новом Саду.

7. Комисија за минералогију земљишта

проф. др Зорица Томић, редовни професор, Пољопривредни факултет Универзитета у Београду.

8. Комисија за земљиште и животну средину

проф. др Снежана Белановић Симић, ванредни професор, Шумарски факултет Универзитета у Београду.