BOOK OF PROCEEDINGS – SOILS FOR FUTURE UNDER GLOBAL CHALLENGES

3rd International and 15th National Congress

ПРЕУЗМИ

Књига сажетка (Book of Abstracts) симпозијума „Наводњавање и одводњавање у светлу климатских промена“

 

ПРЕУЗМИ

Book of Abstracts Goč 2019 – Књига абстраката Гоч 2019.

ПРЕУЗМИ

Зборник радова са 2. међународног и 14. националног конгреса Српског друштва за проучавање земљишта, септембар 25-28. 2017. Нови Сад – Србија

Proceedings of the 2nd International and 14th National Congress of the Serbian Soil Science Society, September 25-28, 2017, Novi Sad, Serbia

ПРЕУЗМИ